18 lipca 2024

Prof. Piotr H. Skarżyński wybrany do kolejnych prestiżowych komitetów

Prof. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IFPS, został wybrany do kolejnych prestiżowych komitetów American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery.

Foto: IFPS

Prof. Piotr H. Skarżyński został powołany na członka dwóch komitetów w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery w kadencji 2021-2022: ImplantableHearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee.

Prof. Piotr H. Skarżyński jest jedynym Polakiem biorącym udział w pracach komitetów jako członek. Profesor od wielu lat podejmuje wiele aktywności w strukturach AAO-HNS. W latach 2018-2019 był członkiem HearingCommittee, od 2019 roku jest członkiem komitetu International Advisory Board (IAB). Jest również zaangażowany w inicjatywę Guests of Honors i światowego zjazdu AAO-HNSF 2021 Annual Meeting & OTO Experience.

Polska i reprezentowane przez prof. Piotra Skarżyńskiego Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zostało wybrane na gościa honorowego zjazdu. Ponadto profesor został powołany na Ambasadora Dobrej Woli reprezentującego Polskę podczas wyżej wspomnianego wydarzenia. Warto podkreślić, że wieloletnia współpraca z Akademią zaowocowała licznymi publikacjami, wystąpieniami, konferencyjnymi i innymi aktywnościami naukowymi.