19 lipca 2024

Prywatna sieć poprowadzi specjalizację z medycyny rodzinnej

Medicover Polska otrzymał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Wkrótce pierwsi lekarze rozpocznę specjalizację w Trójmieście.

Foto: materiały prasowe

Lekarze będą szkolić się pod okiem kierownika specjalizacji Izabeli Kowalikowskej, specjalistki medycyny rodzinnej.

Akredytacja jest przyznawana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w wieloetapowym procesie oceny. Pod uwagę brane są warunki merytoryczne kliniki – liczba pacjentów, liczba i rodzaj udzielanych świadczeń, zaplecze kadrowe, certyfikacja ISO, baza dydaktyczna oraz posiadany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do realizowania programu specjalizacji.

– Akredytacja i możliwość przygotowania lekarzy do pracy w zakresie medycyny rodzinnej to dla nas ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie ważne zobowiązanie. Chcemy mieć realny wpływ na poziom merytoryczny kadr medycznych. Do tej pory cel ten realizowaliśmy przez wewnętrzne kształcenie lekarzy zatrudnionych w naszej firmie – wyjaśnia Patryk Poniewierza, zastępca dyrektora Regionu ds. Medycznych Medicover Polska.

Specjalizacja trwa cztery lata, kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, który jest potwierdzeniem efektów kształcenia. W Centrum Medicover lekarze będę realizować większość procesu kształcenia specjalizacyjnego. Dodatkowo mają być delegowani na staże przewidziane programem specjalizacji do zewnętrznych partnerów medycznych, a także będą ocenie przez kierownika specjalizacji. – Dzięki akredytacji będziemy uczestniczyć w procesie nadawania uprawnień państwowych, jakimi jest specjalizacja, kończąca się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Docelowo chcielibyśmy, aby takie uprawnienia uzyskały nasze centra medyczne na terenie całego kraju – dodaje dr Patryk Poniewierza.