12 lipca 2024

„Przychodzi wena do lekarza” (IX edycja)

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” został ogłoszony z inicjatywy prof. Andrzeja Szczeklika w 2011 r.

Foto: pixabay.com

Organizatorem konkursu, a także gali wręczenia nagród laureatom, jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna, a od VI edycji także Naczelna Izba Lekarska.

Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Lekarska”. W jury zasiadają: Anna Dymna, Waldemar Hładki, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Maria Szczeklik, Jarosław Wanecki.

W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty, z tym, że laureat, który zwyciężył dwukrotnie (otrzymał statuetkę za pierwsze miejsce) w jednej z kategorii, nie może startować w tej kategorii przez następne trzy edycje.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich ani wcześniej publikowane. Prace konkursowe będą przyjmowane do 25 marca 2020 r. wyłącznie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, na stronie www.mp.pl.