15 lipca 2024

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą bez tajemnic

Zniesienie opłat za wprowadzanie zmian w RPWDL, dotyczących m.in. danych osobowych, było jednym z tematów spotkania, które w poniedziałek odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Foto: NIL

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia. W jego trakcie przekazano uwagi i zgłoszenia użytkowników RPWDL, zebrane przez izby lekarskie.

Naczelna Izba Lekarska, wsłuchując się w głos lekarzy i lekarzy dentystów oraz popierając podjęte przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie działania, zorganizowała dla pracowników izb lekarskich warsztaty z użytkowania Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie NIL.