18 lipca 2024

Rekomendacje PTGiP i NIL. Lekarze nie chcą oddechu prokuratora

W siedzibie samorządu lekarskiego zaprezentowano wytyczne postępowania u kobiet z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego (ang. preterm rupture of membrannes – PROM).

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

To efekt prac Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

W czwartek 29 czerwca 2023 r. w trakcie konferencji wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Klaudiusz Komor podkreślił, że jej tytuł – „Dla dobra naszych pacjentek” – nie jest przypadkowy. – Wszystko, co robimy, robimy dla dobra pacjentek. Pacjent bezpieczny jest wtedy, kiedy jest leczony przez dobrze wyszkolonego, ale i bezpiecznego lekarza – powiedział.

Dr Klaudiusz Komor przyznał, że w trakcie leczenia błędy czasami się zdarzają, ale środowisko lekarskie dąży do ograniczenia ich liczby i nie unika trudnych tematów. Jednocześnie zaapelował, by nie wydawać wyroków przed dogłębnym zbadaniem sprawy i nie uogólniać, gdy dojdzie do nieszczęśliwej sytuacji w placówce medycznej.

Dr Bulsa: to początek drogi

– Ta konferencja jest rozpoczęciem drogi, którą chcemy wspierać towarzystwa naukowe, na ich autorytecie opierać szkolenia i prezentować rozwiązania ważne dla pacjentek – mówił dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, a jednocześnie specjalista położnictwa i ginekologii. Krytycznie odniósł się do przepisów prawa utrudniających poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dochodzi do zdarzeń niepożądanych.

– W Naczelnej Izbie Lekarskiej odbywają się spotkania Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, byśmy nie bali się leczyć. Byśmy mogli być lekarzami, nie czując oddechu prokuratora między nami i pacjentkami – podkreślił dr Michał Bulsa.

Prof. Sieroszewski: dajemy wskazówki

Prof. Sebastian Kwiatkowski z Rady Ekspertów NIL, na co dzień pracownik naukowy Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, powiedział, że wytyczne mogą pomóc lekarzom praktykom w podejmowaniu trudnych decyzji. Ich wdrożenie powinno ograniczyć ryzyko dla zdrowia i życia pacjentek, które trafiają do szpitali z powodu PROM.

– Nowe rekomendacje są podsumowaniem aktualnej wiedzy medycznej, która ewoluuje zdecydowanie szybciej niż kiedyś. To, czego się uczymy na studiach, czy zdobywając specjalizację, niejednokrotnie nie odpowiada współczesnym standardom – powiedział prof. Piotr Sieroszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Dodał, że wytyczne to „konkretne wskazówki” dla lekarzy, które mogą poprawić wyniki leczenia.

– Podajemy do wiadomości publicznej wytyczne, które powinny ograniczyć do minimum ryzyko kolejnych tragedii – podkreślił Klaudiusz Komor, nawiązując do niedawnej śmierci ciężarnej pacjentki w szpitalu w Nowym Targu.