15 lipca 2024

Resort uwzględnił uwagi Prezydium NRL

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, z zadowoleniem przyjął fakt, że resort zdrowia uwzględnił uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Foto: imageworld.pl

Chodzi o skreślenie przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki.

Przypomnijmy, że samorząd lekarski już od połowy 2012 roku zabiega o uregulowanie procedur dotyczących badań lekarskich kierowców. Więcej na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

mt