12 lipca 2024

Rusza kampania społeczna Bezpieczne Leczenie

Chcemy zwrócić uwagę jak ważne jest wprowadzenie systemu no-fault w Polsce – deklarują organizatorzy kampanii społecznej Bezpieczne Leczenie, organizowanej przez Porozumienie Rezydentów. Patronat honorowy objęła Naczelna Izba Lekarska.

Kampania społeczna Bezpieczne Leczenie oficjalnie zostanie zainaugurowana w najbliższy piątek 4 listopada przed gmachem Sejmu RP w Warszawie.

Organizatorzy chcą symbolicznie zaznaczyć wpływ stanu prawnego na pracę lekarzy, w którym – jak wskazują – lekarz jest traktowany „jak przestępca”, a niepożądane zdarzenia medyczne „istnieją, lecz nie są analizowane oraz rozwiązywane w taki sposób, aby w przyszłości nie doszło do ich powtórzenia”.

W czasie happeningu zaplanowano przemówienia przedstawicieli największych organizacji środowisk lekarskich i studenckich. Medycy mają zwracać uwagę na obecną sytuację w systemie ochrony zdrowia oraz opowiadać o pracach nad ustawą o systemie no-fault, którą tworzy Naczelna Izba Lekarska. Jej filarami mają być: fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych, system rejestracji zdarzeń niepożądanych oraz zmiana zasad odpowiedzialności personelu medycznego.

Zwieńczeniem piątkowej akcji mają być fartuchy lekarskie które mają zawisnąć przed budynkami prokuratur w różnych miastach. Na nich znajdą się opisy faktycznych przyczyn, z powodu których lekarz nie jest czasami w stanie udzielić pomocy pacjentom. Symbolicznie ma to nawiązywać́ do sytuacji, w których lekarzy nie ma na oddziałach szpitali czy w przychodniach z przyczyn prawnych.

„Chcemy żyć i leczyć w Polsce, dbając o bezpieczeństwo naszych pacjentów, jednocześnie nie będąc traktowani jako oprawcy. Leczenie pacjentów nie jest przestępstwem!” – czytamy w informacji przesłanej redakcji „Gazety Lekarskiej” przez Porozumienie Rezydentów.