17 lipca 2024

Szkolenie specjalizacyjne. Wątpliwości środowiska lekarskiego

Nie milkną kontrowersje wokół nowych programów specjalizacji. Część środowiska medycznego, w tym Naczelna Izba Lekarska, wyraża obawy o jakość kształcenia.

Foto: shutterstock.com

Do końca miesiąca Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) zakończy aktualizację programów szkolenia specjalizacyjnego dotyczących wszystkich specjalizacji lekarskich. Największe kontrowersje budzi m.in. skrócenie programów z pięciu do czterech lat w takich dziedzinach jak: onkologia kliniczna, diabetologia, choroby płuc.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zaapelowało do ministra zdrowia o wstrzymanie wprowadzenia w życie nowych programów szkolenia specjalizacyjnego do czasu uzgodnienia ich treści ze środowiskiem lekarskim i towarzystwami naukowymi.

„Wątpliwości dotyczące opublikowanych na stronie CMKP wersji programów obejmują w szczególności praktyczną dostępność do wymaganych w programach procedur, skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego i zmiany w zakresie odbywania obowiązkowych dyżurów na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych” – czytamy w apelu Prezydium NRL.

Stanowisko PTAiIT

Jak wynika ze stanowiska Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), członkowie zespołu, który opracowywał nowy program, nie zostali poinformowani o planowanym skróceniu czasu trwania specjalizacji o rok.

„Opublikowany program nie odzwierciedla stanowiska zespołu” – czytamy w stanowisku PTAiIT, które zostało opublikowane na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dokument podpisali: prof. dr. hab. Radosław Owczuk, prof. dr hab. Hanna Misiołek, prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, prof. dr hab. Krzysztof Kusza, prof. dr hab. Łukasz Krzych, dr hab. Lidia Łysenko, dr hab. Janusz Trzebicki, dr Wojciech Gola i lek. Andrzej Nartonowicz.

Stanowisko PTChP

Podobne stanowisko wyraziło Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (PTChP). „Informujemy, że członkowie Zespołu biorący udział w tworzeniu opublikowanego w dniu 2 lutego 2023 r. programu specjalizacji w dziedzinie chorób płuc nie zostali poinformowani o planowanym skróceniu czasu jej trwania z 5 do 4 lat. W związku z powyższym, opublikowany program nie odzwierciedla stanowiska zespołu” – czytamy w oświadczeniu PTChP.

Podpisali je: prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel, prof. dr hab. Ewa Jassem, prof. dr hab. Tomasz Piorunek, dr hab. Tadeusz Przybyłowski, dr hab. Szczepan Cofta , dr hab. Szymon Skoczyński, prof. dr hab. Paweł Śliwiński, prof. dr hab. Dariusz Ziora, prof. dr hab. Michał Pirożyński i dr Karina Witkiewicz.

Pismo do CMKP

Prof. dr hab. Radosław Owczuk, były konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, zaprzeczył, jakoby był autorem ostatecznej wersji programu specjalizacyjnego z anestezjologii i intensywnej terapii.

Profesor zażądał od dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta usunięcia swojego nazwiska z dokumentu. Zdaniem prof. Owczuka, żaden szpital w Polsce nie spełnia wymagań, by w oparciu o nowo opracowany program we właściwy sposób przygotować do zawodu przyszłych anestezjologów.