12 lipca 2024

Szpital zadłużony przez nadmierną rozbudowę zaczyna oszczędzać

Z Beatą Adwent, rzecznikiem prasowym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, rozmawia Mariusz Tomczak.

Foto: pixabay.com

Ile wynosi aktualne zadłużenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu?

Stan zobowiązań ogółem według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. wynosi ok. 465 mln zł. Łącznie, razem ze zobowiązaniami Grudziądzkich Inwestycji Medycznych, spółki komunalnej będącej właścicielem nieruchomości szpitala, na mieście ciąży zobowiązanie w wysokości ok. 580 mln zł. Warto również podkreślić, że Grudziądz jest jedynym miastem w Polsce w którym organem tworzącym tak dużej lecznicy jest lokalny samorząd.

Z czego wynika to zadłużenie? W jakim stopniu ze wzrostu wynagrodzeń personelu w placówkach w ostatnich kilku latach?

Główną przyczyną wysokiego zadłużenia Szpitala i jedną z głównych przyczyn aktualnych problemów Szpitala jest nadmierna – w stosunku do osiąganych przychodów – rozbudowa szpitala. Na budowę i wyposażenie szpitala w latach 1985-2014 wydatkowano 541,41 mln zł. Dyrekcja Szpitala pracuje nad bieżącym bilansowaniem wpływów i wydatków operacyjnych jednostki. Wśród wydatków operacyjnych znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia, które także wymagają optymalizacji.

W maju prezydent Maciej Glamowski przedstawił plan naprawczy lecznicy, zakładający dynamiczny proces przekształceń, który według założeń ma zakończyć się do końca roku. Co się udało osiągnąć przez ten czas?

Zakładamy, że szpital wdrażając plan naprawczy będzie gotowy do przekształcenia w spółkę kapitałową. Miasto zamierza oddłużyć szpital pozyskując środki pieniężne z tytułu sprzedaży posiadanych udziałów w kilku spółkach miejskich do Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego SA – spółki, w której 100 proc. akcji posiada gmina-miasto Grudziądz.

W jaki sposób prezydent miasta planuje pomóc w zmniejszeniu zadłużenia szpitala?

Prezydent Grudziądza przedstawił w maju br. program naprawczy pod nazwą „Pakiet Glamowskiego”. Zakłada on przede wszystkim oddłużenie szpitala kwotą ok. 300 mln zł poprzez przejęcie tego długu przez miasto w wyniku przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową. Jednocześnie w dniu 13 września miasto powołało Grudziądzki Holding Komunalny. W skład GHK wchodzi pięć spółek miejskich: Grupa OPEC, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, Grudziądzki Park Przemysłowy, Geotermia Grudziądz. Właścicielem 100 proc. udziałów GHK jest miasto. Holding powołano w celu pozyskania kredytu na wykup miejskich udziałów w spółkach wchodzących w skład holdingu. Miasto planuje pozyskać w ten sposób ok. 300 mln zł na oddłużenie szpitala.