17 czerwca 2024

Bydgoska Izba Lekarska

Łódź: Nadzwyczajny XVI Krajowy Zjazd Lekarzy (foto)

Od czwartku do soboty (16-18 maja 2024 r.) Łódź jest stolicą polskich lekarzy i lekarzy dentystów. Kilkuset delegatów z całego kraju uczestniczy w Nadzwyczajnym XVI...

KZL: Łódź stolicą polskich lekarzy

W Łodzi, w czasie Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy (KZL), będą dyskutowane propozycje zmian w regulaminie wyborów do organów izb lekarskich oraz Kodeksie Etyki Lekarskiej...

Kodeks Etyki Lekarskiej: mała książeczka o dużym znaczeniu

Uchwalenie ustawy o izbach lekarskich dla środowiska medycznego oznaczało jedno: po latach niebytu znów mają własny samorząd i mogą decydować o sprawach tak ważnych, jak...

Samorząd to nie autonomia

Ani spory, ani próby wykorzystania w rozgrywce politycznej nie osłabiły samorządu lekarskiego, który odrodził się na fali decentralizacji państwa i przetrwał próby jego recentralizacji –...

Trzy razy etyka

Zasady deontologii lekarskiej – zgodnie z tekstem przyjętym w 1935 r. przez walne zebranie NIL – opierają się na pisanych i niepisanych podstawach etyki wytwarzanej...

Kształcenie lekarzy: wymóg etyczny i prawny

Ustawiczna edukacja to podstawowy obowiązek lekarzy wynikający z samej istoty zawodu. Jak jest realizowany w NIL, pokazuje droga, jaką udało się przejść od Ośrodka Doskonalenia...

Konstanty Radziwiłł: nigdy nie przestałem być samorządowcem

Noblesse oblige. Jako środowisko stanowimy elitę społeczną, a ot zobowiązuje do postawy prawdziwej odpowiedzialności – mówi dr Konstanty Radziwiłł, ambasador RP na Litwie, prezes NRL...

Grzegorz Wrona: dawno, dawno temu…

W niedopuszczalnym skrócie o historii orzekanych kar i o ograniczanych prawach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – pisze sekretarz NRL Grzegorz Wrona. Foto: Mariusz...

Maciej Hamankiewicz: ochrona zdrowia jest upolityczniona

Nawet legendarny profesor Zbigniew Religa jako minister zdrowia nie podejmował wszystkich decyzji po linii samorządu lekarskiego – mówi dr n. med. Maciej Hamankiewicz, prezes NRL...

Mój punkt widzenia na sądownictwo lekarskie

Każdy, kto decyduje się być lekarzem, musi mieć świadomość, że medycyna to nie matematyka, ale sztuka, w której powodzenie zależy od wiedzy, intuicji, doświadczenia, empatii...

Prof. Matyja: nie można tak po prostu powiedzieć „do widzenia!”

Choć lekarze często stawali na czele Ministerstwa Zdrowia, znali środowisko i jego potrzeby, to szczególnych osiągnięć nie mieli – mówi prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej...

Prezes NRL: potrzebujemy znaku

Idąc na spotkanie z kolejnymi politykami kierującymi Ministerstwem Zdrowia, nie możemy mieć poczucia, że celem jest wspólne zdjęcie. Musimy zobaczyć, a nie tylko słyszeć, że...