12 lipca 2024

Ustawa o zawodzie lekarza. Komisja Zdrowia rozpatrzyła poprawki

We wtorek 14 lipca sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła poprawki, które 18 czerwca Senat RP wprowadził do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

14 lipca, posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Foto: Twitter / Sejm RP

Posiedzenie prowadził poseł Tomasz Latos.

Sejmowa Komisja Zdrowia krytycznie odniosła się do senackich poprawek dotyczących obowiązku informacyjnego związanego z klauzulą sumienia i wydłużenia urlopu szkoleniowego na przygotowanie i przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do 14 dni (zamiast 6 dni).

Pozytywną rekomendację sejmowej Komisji Zdrowia uzyskały senackie poprawki m.in. w zakresie ujednolicenia przepisów określających opłaty dla Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Modułowego. Komisja pozytywnie zarekomendowała również senacką poprawkę odrzucającą wprowadzenie do postępowania specjalizacyjnego tzw. listu intencyjnego, dającego dodatkowe punkty jego posiadaczom. Przez ostatnie tygodnie podnoszono zarzuty, że może to sprzyjać nepotyzmowi.

Sejmowa Komisja Zdrowia nie poparła poprawek Senatu dotyczących umożliwienia zatrudnienia lekarza w praktyce lekarskiej oraz wprowadzenia szerszych postanowień w zakresie mediacji prowadzonych w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej i wpływu zakończenia ich ugodzeniem się stron na dalszy bieg tego postępowania. O wprowadzenie takich przepisów do ustawy apelował od dawna samorząd lekarski.

Pewnym zaskoczeniem wydaje się fakt, że stosunkiem głosów 17:15 komisja pozytywnie zarekomendowała senackie poprawki nr 1 i 14, których celem jest usunięcie z ustawy uproszczonego trybu przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom niebędącym obywatelami któregokolwiek państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Kilka tygodni temu Senat nie podzielił przekonania większości sejmowej o potrzebie stworzenia uproszczonej ścieżki dostępu do zawodu lekarza albo lekarza dentysty dla cudzoziemców spoza państw UE jako alternatywnej dla dotychczasowej jedynej, tj. nostryfikacji dyplomu.

W środę rozpoczęło się 14. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji. Z porządku obrad wynika, że na czwartek (16 lipca) zaplanowano sprawozdanie Komisji Zdrowia dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 447 i 479). Sprawozdawcą będzie lekarz, były wiceminister zdrowia, poseł Bolesław Piecha, który wczoraj kolejny raz dość sceptycznie odnosił się do pomysłu wprowadzenia listu intencyjnego, ale nie podziela obaw od wielu miesięcy wyrażanych m.in. przez samorząd lekarski co do wprowadzenia uproszczonego trybu przyznawania PWZ dla cudzoziemców spoza UE.

Mariusz Tomczak