24 lipca 2024

W Gliwicach otwarto Centrum Radiochirurgii Nowotworów

Tomografy, roboty radiochirurgiczne i akceleratory to wyposażenie Centrum Radiochirurgii Nowotworów, otwartego kilka tygodni temu w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Foto: io.gliwice.pl

Radiochirurgia polega na jednorazowym lub kilkukrotnym precyzyjnym napromienieniu guza nowotworowego wysoką dawką promieniowania fotonowego, która wywołuje natychmiastowe zniszczenie komórek nowotworowych.

Jak podkreślił podczas uroczystości dyrektor gliwickiego szpitala prof. Krzysztof Składowski, to najszybciej rozwijająca się dziedzina radioterapii nowotworów złośliwych. „Zgromadzona w Centrum Radiochirurgii Nowotworów unikalna aparatura oraz doświadczony personel medyczny naszej placówki gwarantują właściwe zastosowanie radiochirurgii u jeszcze większej niż dotychczas liczby chorych na nowotwory” – powiedział.

Centrum Radiochirurgii Nowotworów powstało w oparciu o działające już w strukturze gliwickiego szpitala onkologicznego jednostki: Zakład Radioterapii, trzy Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Diagnostyki PET. Wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt i unikalną w skali kraju aparaturę medyczną, służącą do diagnostyki i leczenia.

W części diagnostycznej do dyspozycji pacjentów są aparaty do tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i jeden z nielicznych w Polsce pozytonowy tomograf emisyjny (PET-CT), pozwalający wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany nowotworowe. Natomiast w części terapeutycznej znajdują się: dwa roboty radiochirurgiczne CyberKnife, umożliwiające precyzyjne usuwanie guzów nowotworowych, akcelerator Edge do radiochirurgii i radioterapii oraz cztery akceleratory TrueBeam, dzięki którym można kontrolować i na bieżąco modyfikować ułożenie chorego.

W Centrum Radiochirurgii Nowotworów będą leczeni chorzy na nowotwory pierwotne i nawrotowe – po wcześniej przebytym leczeniu – oraz przerzuty nowotworowe. Przygotowanie do zabiegu radiochirurgicznego trwa około 1-2 tygodni. W tym czasie wykonywany jest indywidualny system unieruchamiający tę część ciała pacjenta, która zostanie poddana zabiegowi.

W takiej pozycji przeprowadza się badanie obrazowe za pomocą tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego lub aparatu PET-CT i sporządza wirtualny model, który służy do zaplanowania wszystkich geometrycznych i dozymetrycznych parametrów radiochirurgii. Gotowy plan podlega jeszcze weryfikacji i akceptacji przez fizyka medycznego oraz radioonkologa.

„Zabieg radiochirurgii odbywa się w tej samej pozycji unieruchomienia pacjenta, w której wcześniej było przeprowadzone badanie obrazujące w procesie planowania. Czas zabiegu wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, w zależności od zastosowanej techniki i aparatury terapeutycznej. Precyzja leczenia jest weryfikowana na bieżąco w trakcie zabiegu i dostosowywana do mimowolnych lub naturalnych ruchów pacjenta, np. oddychania” – tłumaczy prof. Krzysztof Składowski.

Uroczystość otwarcia Centrum Radiochirurgii Nowotworów towarzyszyła odbywającej się w Centrum Onkologii w Gliwicach konferencji naukowej „Radioterapia wysokiej precyzji”, w której uczestniczyło kilkudziesięciu radioterapeutów z kraju i zagranicy.

Anna Gumułka

Źródło: naukawpolsce.pap.pl