15 lipca 2024

W Łodzi o bezpieczeństwie pacjentów

Łódzki okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wspólnie z okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności lekarskiej, okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności aptekarskiej i krajowym rzecznikiem odpowiedzialności diagnostów laboratoryjnych zapraszają pielęgniarki, położne, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i aptekarzy na konferencję „Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej Zawodów Medycznych w trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjenta”.

Łódź, ul. Andrzeja Struga
Foto: HuBar CC BY 2.5

Spotkanie odbędzie się 17 maja w Urzędzie Miasta Łodzi, udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy będą rozmawiać m.in. o zasadach etyki w medycznych zawodach zaufania publicznego, komunikacji w zespole terapeutycznym pielęgniarek i położnych oraz lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz aptekarzy, a także o ochronie danych osobowych pacjentów w świetle nowych przepisów RODO. Dla przypomnienia: w naszym portalu więcej o RODO piszemy tutaj.