17 lipca 2024

Wypalenie może dotyczyć zarówno lekarzy, jak i pacjentów

Na wypalenie zawodowe narażone są osoby, których praca wymaga częstych kontaktów międzyludzkich oraz dodatkowo wiąże się ze stresem i dużą odpowiedzialnością.

Foto: pixabay.com

Niewątpliwie jednym z zawodów szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe jest zawód lekarza, ale może ono dotykać również tych, których leczą.

W pracy opublikowanej w czasopiśmie „Journal of Continuing Education in the Health Professions” poruszono problem osób przewlekle chorych np. chorych na nowotwory. Autorzy zauważyli, że osoby przewlekle chore doświadczają podobnych emocji (przedłużający się stres, zniechęcenie, utrata kontroli nad życiem), jak osoby z wypaleniem zawodowym.

W celu analizy tego problemu powołano grupę składająca się z lekarzy, pacjentów, studentów oraz opiekunów medycznych, która wspólnie zastanawiała się nad sposobami walki z wypaleniem oraz nową definicją wypalenia uwzględniającą również pacjentów. Autorzy pracy podkreślają wagę tematu wypalenia i identyfikacji pacjentów narażonych na wypalenie, co może ułatwić współpracę między lekarzami i pacjentami oraz większe przestrzeganie zaleceń lekarskich.