18 lipca 2024

X Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy

Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie oraz Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza pasjonatów fotografii do udziału w jubileuszowym X Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 12-17 września 2023 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2-osobowe z łazienką). Wyżywienie: śniadania, obiady oraz kolacje.

Wpisowe: 800 zł od osoby (kwota może ulec zmianie w przypadku drastycznych podwyżek cen). Liczba miejsc 20. Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) należy przesyłać drogą mailową lub faxem na adres: e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl do p. Kamili Chudaszek tel.: 81 536 04 50, 81 536 04 50, fax: 81 536 04 70. Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją  z imprezy jest możliwe do dnia 31 sierpnia 2023 r. (włącznie).

W związku z ewentualną pandemią COVID-19 możliwe jest również odwołanie wydarzenia na miesiąc przed planowanym terminem tj. do 15 sierpnia 2023 r., o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem, a pieniądze zostaną zwrócone uczestnikom.

Konto: Lubelska Izba Lekarska 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001 z dopiskiem „PLENER”.

Dodatkowe informacje na stronie: http://kultura.oil.lublin.pl/plener2023.