15 lipca 2024

1,4 mln euro na onkologiczne plecaki z bombą

Prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie chce „założyć” komórkom immunologicznym „plecaki z bombą”, które zniszczą nowotwory w miejscach nieosiągalnych dla współczesnej medycyny. Właśnie otrzymała prestiżowy Grant Europejskiej Rady ds. Badań, który pomoże osiągnąć ten cel.

Prof. Magdalena Król
Foto: www.krol-lab.sggw.pl

O otrzymaniu przez prof. Król Grantu Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council – ERC) poinformował rzecznik SGGW w Warszawie.

Dzięki europejskim środkom prof. Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW będzie próbowała wyjaśnić odkryte przez siebie zjawisko biologiczne. Jak zauważa, komórki układu odpornościowego przekazują komórkom nowotworowym pewien rodzaj białek.

Badaczka będzie chciała wykorzystać ten mechanizm, aby wewnątrz białka „przemycić” czynniki antynowotworowe: różnego typu leki.

W ten sposób można będzie je precyzyjnie dostarczyć: poprzez komórki immunologiczne – do guzów nowotworowych. Możliwość taką prof. Król porównuje do założenia komórkom immunologicznym plecaków z ładunkami wybuchowymi, dla których celem będzie nowotwór. Metoda ta ma szansę znaleźć zastosowanie zwłaszcza w leczeniu małych przerzutów nowotworowych, stanowiących ważny problem kliniczny.

„Komórki immunologiczne, które są przedmiotem moich badań, wędrują do rejonów niedotlenionych i niedokrwionych w obrębie guza – tam nie docierają absolutnie żadne leki. Po chemioterapii wydaje się, że guz zniknął, bo większość masy guza została usunięta. Jednak komórki nowotworowe pozostają i bywają przyczyną wznowy lub przerzutów” – wyjaśnia prof. Król w rozmowie z PAP.

Zapytana o to, kiedy jej odkrycie będzie można wykorzystać w praktyce – prof. Król stwierdziła, że proces ten będzie długi. Okres wprowadzania nowych terapii trwa co najmniej dziesięć lat i podobnie może być w tym przypadku.

Na badania w ramach pięcioletniego projektu badaczka otrzyma ponad 1,4 mln euro. Granty przyznawane przez ERC mają na celu zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań przekraczających granice dzisiejszej wiedzy, poprzez wspieranie pionierskich projektów badawczych.

Finansowane badania muszą mieć charakter poznawczy, być nowatorskie oraz prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Statystyki pokazują, że wyniki aż 20 proc. grantów przyznanych przez ERC doprowadziło do prawdziwego przełomu w nauce, a wyniki 50 proc. grantów miały ogromny wkład w postęp nauki.

W latach 2007-2013 (7. Program Ramowy) do Polski trafiło jedynie 14 z 4322 grantów przyznanych przez ERC. Po dwóch latach realizacji programu Horyzont 2020 (2014-2020) polskie jednostki naukowe otrzymały zaledwie dziewięć z ok. 2 tys. przyznanych grantów ERC.

Źródło: www.kurier.pap.pl