18 lipca 2024

27 mln zł na Centrum Dydaktyczne SUM

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał blisko 27 mln zł na Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

SUM złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2012 roku. Z uwagi na fakt, iż projekty prezentujące wysoki stopień gotowości do realizacji miały większe szanse na otrzymanie dofinansowania, władze uczelni podjęły decyzję o rozpoczęciu prac inwestycyjnych.

Na ten cel SUM przeznaczył ze środków własnych niecałe 11 mln zł. Budynek Centrum Dydaktycznego został dobudowany do istniejącego budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4 i wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakupiono m.in. ekrany LED, tablicę interaktywną, rzutnik bezprzewodowy, kamery do monitoringu, szafy, stoły i szafki laboratoryjne, digestoria. Otrzymane dofinansowanie pozwoli nie tylko na refundację dotychczas poniesionych przez uczelnię kosztów, ale także na zakup całości planowanego wyposażenia.