19 lipca 2024

93-letni politolog dał szpitalowi 3,5 mln zł

Ponad 20 poradni specjalistycznych i kompleksowy ośrodek rehabilitacji znalazły się w Centrum Medycznym im. dr. Wacława Łęckiego, otwartym przez Konwent Bonifratrów w Łodzi. Centrum zostało w połowie ufundowane przez prywatnego darczyńcę.

Foto: freeimages.com

Warta około 6 mln zł inwestycja została zrealizowana dzięki darowiźnie 93-letniego łodzianina Wacława Łęckiego, który na budowę i wyposażenie placówki przekazał nieruchomość w Łodzi; jej sprzedaż dała ponad 3,5 mln zł. Ponad 1,7 mln zł przekazał Urząd Marszałkowski oraz PFRON.

– Cieszę się, że Centrum już działa, a nagłośnienie sprawy przyjmuję z zadowoleniem. Nie dlatego, że to zadowala moją próżność, lecz by upowszechnić ideę, że pieniądze zbędne można przekazać na ważne cele. Przed wojną szpitale budowane były przez prywatnych przedsiębiorców, potem ta inicjatywa została zaniechana. Przypominamy społeczeństwu, że trzeba nie tylko żyć egoistycznie, ale i dzielić się z innymi – powiedział PAP Wacław Łęcki.

Łódzki Konwent Bonifratrów prowadzi w Łodzi m.in. specjalistyczny Szpital Jana Bożego, który w okresie powojennym został upaństwowiony, a po transformacji – odzyskany przez zakon i gruntownie zmodernizowany. Pierwszy projekt rozbudowy kompleksu rehabilitacji powstał w 2006 r. Od 2007 r. budynek stał w stanie surowym. Prace zostały wznowione w 2015 r., gdy w Konwencie z niecodzienną ofertą wsparcia zjawił się Wacław Łęcki.

– Centrum nie powstałoby bez wsparcia pana Wacława. Byłyby mury i dach, dopiero 1,7 mln zł dotacji z Urzędu i 3,5 mln pana Wacława pozwoliło na ukończenie placówki i uruchomiło sztafetę innych darczyńców. Obecnie może się tu leczyć każdy, w ramach NFZ, a także osoby nieubezpieczone, poprzez pomoc socjalną – zaznaczył przeor łódzkiego Konwentu Franciszek Salezy Chmiel.

Darczyńca dodał, że już od dziesięciu lat nosił się z zamiarem wybudowania szpitala lub przekazania funduszy na rozbudowę którejś z już działających placówek, więc decyzja o przekazaniu darowizny była gruntownie przemyślana.

Wacław Łęcki urodził się w 1923 r. w Radomiance na Wołyniu. Po wojnie zamieszkał w Łodzi. W 1954 r. wybudował tartak w podłódzkim Łasku. Po upadku PRL był łódzkim radnym, przez 12 lat sprawował funkcję prezesa Zarządu Okręgowego Chrześcijańsko-Demokratycznego, był też prezesem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego podjął działalność naukową, w 2008 r. – w wieku 85 lat – uzyskał stopień doktora politologii. Jest autorem 27 publikacji naukowych. Niedawno odbyła się prezentacja jego najnowszej publikacji zatytułowanej „Nowy ład globalny”. W czasie uroczystości poświęcenia Centrum darczyńca otrzymał z rąk biskupa Adama Lepy Złoty Krzyż Zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej.

Źródło: www.kurier.pap.pl