PRAWO (Strona 3)

BDO: odroczenie terminu

Przypominamy, że 31 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań w bazie danych o produktach i...

Czy obowiązki pacjenta wpisać do ustawy?

Prezydium NRL pozytywnie ocenia ideę dokonania rewizji przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta po ponad 10 latach jej obowiązywania. Foto: pixabay.com Zdaniem Prezydium NRL ważne wydaje się m.in. wyraźne nałożenie na...

Handel e-receptami

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące podejrzenia „handlu” e-receptami za pośrednictwem konsultacji online. Foto: pixabay.com W związku z tym przypominamy, że przewinienia z zakresu odpowiedzialności...

Dyskredytacja lekarza na Facebooku

Lekarz zamieścił w portalu społecznościowym Facebook post zawierający treść, która podważała autorytet (zaufanie do) innego lekarza, poniżała go w oczach opinii publicznej. Do postu dołączone zostało zdjęcie lekarza, którego...