PRAWO (Strona 3)

Teleporada a roszczenia pacjenta

Pod koniec 2019 r. zostały zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – pojawiła się „e-wizyta” – pisze mec. Jarosław Klimek. Obok wizyty w warunkach...

Zbędna asysta personelu medycznego

Prezydium NRL negatywnie ocenia wymóg asysty lekarza, pielęgniarki albo ratownika medycznego w sytuacji doprowadzania nieletniego do zakładu leczniczego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego nieletniemu na powrót do zakładu...

Jak zmniejszyć ryzyko sprawy sądowej?

Wielu lekarzy na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach pyta mnie, jak uniknąć sprawy sądowej. Wtedy zawsze odpowiadam: sprawy sądowej nie da się uniknąć, ponieważ jej zainicjowanie nie zależy od nas – można jednak znacząco...

Stypendia NIL bez PIT

Od ponad dwóch lat w samorządzie lekarskim funkcjonuje system stypendialny dla lekarzy i lekarzy dentystów1. Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie nawet do 10 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w...