W Nowy Rok nowa lista refundacyjna. Co nowego?

1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie kolejny wykaz leków refundowanych. W porównaniu do obecnie obowiązującej listy zaszło kilka istotnych zmian. Są dobre informacje między innymi dla pacjentów cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz ostrą białaczkę limfoblastyczną z chromosomem Filadelfia (Ph+).

Foto: imageworld.pl

Leki z apteki

W zakresie listy aptecznej dodano w sumie 89 nowych produktów, wśród nich znalazł się lek złożony zawierający tiotropium w postaci roztworu do inhalacji (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu POChP – leczenie podtrzymujące, z poziomem odpłatności 30 proc. Pozostałe nowe produkty umieszczone w tej części wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Z listy aptecznej zniknęło 29 produktów, które były w obwieszczeniu wprowadzonym 1 listopada (zobacz więcej).

Programy lekowe

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych dodano kilka nowych pozycji:

  • lek zawierający dazatynib (5 kodów EAN), dostępny w programie lekowym Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0);
  • lek zawierający beksaroten (1 kod EAN), refundowany w programie lekowym Leczenie chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL): ICD-10 C84.0 – ziarniak grzybiasty lub ICD-10 C84.1 – choroba Sezary’ego;
  • lek zawierający somatotropinę (2 kody EAN), w ramach programu lekowego Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9).

Dodatkowo rozszerzono zakres stosowania bortezomibu (1 kod EAN) – będzie on mógł być wykorzystany w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem (w schemacie z deksametazonem lub deksametazonem i talidomidem).

Chemioterapia

W katalogu chemioterapii refundacją objęto lek zawierający nelarabinę (1 kod EAN) we wskazaniach ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Rozszerzono też zakres wskazań refundowanych dla:

  • klofarabiny (1 kod EAN), którą będzie można stosować do leczenia histiocytozy z komórek Langerhansa niesklasyfikowanej gdzie indziej (w trzeciej linii leczenia) oraz ostrej białaczki szpikowej (u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, u których zdiagnozowano pierwotnie oporną ostrą białaczkę szpikową lub jej pierwszą wznowę oporną na leczenie II linii, oraz u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono drugą wznowę ostrej białaczki szpikowej);
  • leuproreliny (1 kod EAN), którą będzie można podać w terapii nowotworów złośliwych dotyczących przestrzeni zaotrzewnowej, tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha oraz tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy w przypadku agresywnego naczyniakośluzaka lub mięsaka podścieliskowego macicy;
  • carboplatyny (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w ramach wstępnej chemioterapii przed planowaną ezofagektomią z powodu raka przełyku lub w leczeniu pacjentów z ograniczonym niesekcyjnym płaskonabłonkowym rakiem przełyku w skojarzeniu z paklitakselem oraz radioterapią;
  • paklitakselu (21 kodów EAN) w zakresie leczenia nowotworów złośliwych piersiowej, brzusznej oraz środkowej trzeciej i dolnej trzeciej części przełyku w przypadku leczenia miejscowo zaawansowanego płaskonabłonkowego raka przełyku w przypadku kojarzenia chemioterapii (paklitaksel i karboplatyna) z napromienianiem podczas wstępnego leczenia przed postępowaniem radykalnym z udziałem leczenia chirurgicznego oraz nowotworów złośliwych prącia w leczeniu wstępnym przed planowaną resekcją zmian pierwotnie nieoperacyjnych w przypadku miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego płaskonabłonkowego raka prącia;
  • temozolomidu (42 kody EAN) w zakresie leczenia nisko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego i progresji po pierwszej linii chemioterapii w przypadku nowotworów zakwalifikowanych do rozpoznań wg ICD-10 od C16 do C20.

Inne zmiany

W zakresie programów lekowych i chemioterapii dodatkowo refundacją objęto także leki zawierające: bendamustynę (2 kody EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), filgrastym (4 kody EAN), imatynib (2 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN).

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.