Jak Polacy oceniają politykę zdrowotną rządu?

Polacy najlepiej oceniają działania rządu w zakresie polityki prorodzinnej, zwalczania przestępczości oraz obronności. Najgorsze oceny respondenci wystawiają rządowi za politykę zdrowotną, rolną i zagraniczną – wynika z październikowego sondażu CBOS.

Beata Szydło
Foto: P. Tracz / KPRM

Zdecydowanie najwięcej pochlebnych ocen rząd zbiera za politykę wpierania rodzin. 13 proc. ankietowanych wystawia rządowi ocenę bardzo dobrą za politykę wspierania rodzin, 40 proc. ocenę dobrą, 25 proc. ocenę dostateczną a 13 proc. ocenę niedostateczną. 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Działania rządu w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom bardzo dobrze ocenia 7 proc. ankietowanych, 29 proc. ocenia je dobrze, 32 proc. dostatecznie a 14 proc. niedostatecznie. 18 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Politykę rządu w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa bardzo dobrze ocenia 6 proc. respondentów, dobrze 28 proc., dostatecznie 24 proc. a niedostatecznie 25 proc. 16 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, 8 proc. badanych wystawia rządowi ocenę bardzo dobrą, 25 proc. dobrą, 28 proc. dostateczną a 17 proc. niedostateczną. 22 proc. nie umie ocenić jednoznacznie tej kwestii. Natomiast politykę w zakresie opieki zdrowotnej bardzo dobrze ocenia 1 proc. badanych, dobrze 18 proc., dostatecznie 37 proc. a 33 proc. niedostatecznie. 11 proc. nie ma zdania na ten temat.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.