Nowa rzeczywistość w samorządzie lekarskim

Prezes NRL, 50 członków wybranej na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 24 prezesów okręgowych rad lekarskich wchodzących w skład NRL z racji pełnionej przez siebie funkcji, spotkało się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Pierwsze posiedzenie NRL VIII kadencji
Foto: Marta Jakubiak

15 czerwca odbyło się pierwsze w nowej, VIII kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas którego dokonano wyboru Prezydium NRL: wiceprezesów (Jacek Kozakiewicz – Śląska Izba Lekarska, Krzysztof Madej – OIL w Warszawie, Andrzej Cisło – lekarz dentysta, Wielkopolska Izba Lekarska), skarbnika NRL (Grzegorz Mazur – OIL w Łodzi), sekretarza NRL (Marek Jodłowski – Świętokrzyska Izba Lekarska) i jego zastępcę (Artur Drobniak – OIL w Warszawie) oraz członków Prezydium: Michał Bulsa (OIL w Szczecinie), Jerzy Friediger (OIL w Krakowie), Dariusz Paluszek (lekarz dentysta, OIL w Warszawie), Andrzej Wojnar (Dolnośląska Izba Lekarska).

Wybrano także przewodniczących komisji i zespołów NRL. Swoimi głosami członkowie Rady zdecydowali, kto przez najbliższe cztery lata będzie wspólnie z prezesem kierował statkiem o nazwie NIL przy ul. Sobieskiego 110. W Radzie zasiada wiele nowych osób, w okręgowych izbach  znanych jednak ze swojego zaangażowania w prace samorządu, a także wielu młodych lekarzy związanych z Porozumieniem Rezydentów OZZL, działających na rzecz poprawy warunków pracy rezydentów i ich kształcenia oraz podniesienia stawki PKB na ochronę zdrowia. Zespół najbliższych współpracowników skupionych wokół nowego prezesa tworzą jednak najbardziej doświadczeni działacze samorządowi i to oni będą kreowali nową rzeczywistość w bieżącej kadencji.

Stawiam na autorską drużynę

Rekomendując kandydatów na wiceprezesów, członków Prezydium, sekretarza, skarbnika i na inne funkcje, prezes NRL Andrzej Matyja uzasadnił te rekomendacje i zaznaczył, że chciałby stworzyć swoją autorską drużynę, która oprócz kontynuacji wcześniej rozpoczętych projektów i zamierzeń potrafi stworzyć coś nowego, co w samorządowej rzeczywistości będzie się sprawdzać. – Propozycję składu Prezydium NRL przedstawiłem wcześniej, na pierwszym pozjazdowym spotkaniu Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, była więc ona przemyślana.

Chodziło mi o to, aby w tym gremium znalazły się osoby, które są w stanie spełnić oczekiwania samorządu, aby też towarzyszyły mi w realizacji programu, który przedstawiłem na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy – powiedział prezes Matyja, informując jednocześnie, że po roku zamierza podsumować pracę Prezydium, dokonać oceny i wyciągnąć wnioski. – Nie chciałbym, aby doszło do sytuacji, jaka miała miejsce w minionej kadencji, kiedy wskutek animozji odwoływano wiceprezesa i powoływano nowego, co się też wiązało ze zmianą składu Prezydium, jednak jeśli ktoś nie będzie realizował przyjętych celów, poproszę o rezygnację z pełnionej funkcji – podsumował prezes.

Sprawy legislacyjne

Oprócz wyborów na stanowiska funkcyjne NRL, powołania komisji i zespołów oraz ich przewodniczących, Rada po raz pierwszy w nowej kadencji przyjęła trzy stanowiska. Jedno z nich to stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Odnosząc się do tego projektu, członkowie Rady przypomnieli, że współczynniki pracy przyjęte w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w sposób istotny odbiegają od poziomu wynagrodzeń lekarzy, którego domaga się Krajowy Zjazd Lekarzy, a więc jednej średniej krajowej – dla lekarza stażysty, dwukrotnej średniej krajowej – dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji, dwuipółkrotnej średniej krajowej – dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji, trzykrotnej średniej krajowej – dla lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty.

Uważają też, że współczynniki pracy przyjęte w ustawie, z których najwyższy – dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia – określono na poziomie 1,27, są dalekie od oczekiwań lekarzy. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła postulat zwiększenia przyjętych w ustawie współczynników pracy do poziomu określonego przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Zastrzeżeń było więcej, zostaną one zebrane i przedstawione resortowi zdrowia. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej Naczelna Rada Lekarska pozytywnie oceniła przewidziane w projekcie rozwiązanie, mające na celu zapewnić wzrost wynagrodzenia ratowników medycznych, z zastrzeżeniem, że wyższa płaca powinna się wiązać ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.

Po kilku tygodniach

Mimo że od Zjazdu i wyboru nowych władz samorządowych na szczeblu centralnym minęło kilka tygodni, prezes Matyja zdał relację przed członkami NRL z działań, jakie w tym czasie podejmował. – Odbyłem wiele interesujących spotkań, najważniejsze z nich to spotkanie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, które dotyczyło przyszłości samorządu lekarskiego oraz oczekiwań środowiska w tym zakresie – powiedział prezes i dodał, że przedstawił ministrowi prośbę o powołanie nieoficjalnego zespołu samorządowo-ministerialnego, który zajmowałby się sprawami legislacyjnymi z zakresu ochrony zdrowia, ale na etapie tworzenia aktów prawnych, a nie ich opiniowania. Prośba została zaakceptowana i na kolejnym posiedzeniu NRL – jak zapowiedział prezes – taki zespół zostanie wyłoniony. W rozmowach z ministrem padło też zapytanie, dlaczego w odbywającej się narodowej debacie o zdrowiu nie ma przedstawicieli samorządu lekarskiego czy przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych? Minister obiecał naprawić to niedopatrzenie.

Istotnym dla samorządu lekarskiego było uczestnictwo w konferencjach dotyczących rozwoju medycyny jako nauki, co wiązało się z przyznaniem grantów naukowych w wysokości 500 tys. zł dla dwóch młodych lekarzy naukowców z Warszawy i Wrocławia za pracę na temat kierunku wykrywania i leczenia molekularnego w chorobach nowotworowych. W nowej kadencji jest mocny nacisk na wspieranie młodych lekarzy, co ma odzwierciedlenie również w docenieniu ich nowatorskich pomysłów i przyznaniu im nagród w konkursie „Supertalenty w medycynie”. Konstruktywne było też spotkanie z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych poświęcone zasadom współpracy oraz z wieloma ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia, do opinii których, opartych na faktach i wyliczeniach, a nie domniemaniach, samorząd będzie się odwoływał. Prezes Matyja przedstawił też propozycje dotyczące budowy przyszłej siedziby NIL, ale – jak podkreślił – projekt ten jest na razie na etapie poszukiwań.

Lucyna Krysiak

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.