Lista refundacyjna: dwa dni na zgłaszanie uwag

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września tego roku. Uwagi można zgłaszać tylko do jutra (21 sierpnia) do godz. 12.00 na następujący adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl.

Foto: Marta Jakubiak

W porównaniu do obecnie obowiązującego obwieszczenia na liście refundacyjnej nastąpiły znaczące zmiany. W zakresie listy aptecznej planowane jest dodanie 63 nowych produktów, m.in. leku zawierającego bromek glikopironium (1 kod EAN) refundowanego we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18. roku życia.

Dla trzech substancji czynnych (4 kodów EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. 25 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu nie znalazło się w najnowszym projekcie.

Ponadto zmiany dotyczą leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii. Refundacją zostaną objęte m.in.:

  • leki zawierające w swoim składzie immunoglobuliny ludzkie (8 kodów EAN) w postaci dożylnej i podskórnej refundowane w ramach programu lekowego pn. leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych,
  • lek zawierający sunitynib (2 kody EAN) w ramach programu lekowego pn. leczenie mięsaków tkanek miękkich,
  • lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN) w ramach programu lekowego pn. leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A,
  • kolejne leki zawierające imatynib (8 kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu: leczenie pacjentów z ostrą białaczka limfoblastyczną z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelifia,
  • leki zawierające bosentan (3 kody EAN) oraz  kolejne leki zawierające substancje czynne: kapecytabinę (2 kody EAN), imatynib (2 kody EAN).

Z kolei dla leku zawierającego posakonazol (1 kod EAN) rozszerzy się zakres wskazań o: stra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18. roku życia, nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18. roku życia oraz nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18. roku życia. Pełna treścią projektu znajduje się na stronie internetowej resortu zdrowia.

ls

Źródło: MZ

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.