24 lipca 2024

Bezpieczeństwo pacjenta powiązane z bezpieczeństwem lekarza

II Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta stanowiło doskonałą okazję do przypomnienia o tym, że bezpieczeństwo pacjenta jest ściśle związane zarówno z bezpieczeństwem lekarza, jak i jakością leczenia. – Nie możemy tych spraw oddzielić – mówił sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Grzegorz Wrona.

Foto: shuterstock.com

– Bezpieczeństwo pacjenta zaczyna się tam, gdzie kształci się lekarzy. Nie zgadzamy się na organizację kształcenia lekarzy w ośrodkach, które nie mają odpowiedniego zaplecza dydaktycznego – powiedział sekretarz NRL, nawiązując do licznych uczelni niemedycznych, które uruchamiają kierunek lekarski. Robią to dzięki zachętom ze strony rządu, także finansowym.

Grzegorz Wrona zwrócił uwagę na konieczność dobrej znajomości języka przez lekarzy cudzoziemców, którzy chcieliby podjąć pracę w systemie ochrony zdrowia w Polsce. – Tylko lekarz, którego znajomość języka polskiego jest zweryfikowana, może być dopuszczony do pracy z pacjentem. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, trzeba najpierw stworzyć bezpieczny system – podkreślił.

Podczas konferencji sekretarz NRL mówił o działaniach Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) dotyczących projektu ustawy jakości w opiece zdrowotnej i o bezpieczeństwie pacjenta oraz stworzeniu samorządowego projektu ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych. Przypomniał również o uczestnictwie przedstawicieli samorządu lekarskiego w pracach Zespołu do spraw opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompensacji szkód bez orzekania o winie „no-fault”.

II Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta odbyło się w dniach 15-16 września 2023 r. w Krakowie pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy, a relacja z tego wydarzenia została opublikowana na stronie NIL.

Termin konferencji nie był przypadkowy, ponieważ 17 września obchodziliśmy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, który został ustanowiony podczas walnego zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2019 r. Jego celem jest podkreślenie światowej solidarności dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia.

Właśnie tego dnia prezes NRL Łukasz Jankowski złożył życzenia wszystkim pacjentom. „Życzę Wam przede wszystkim świetnie zorganizowanego systemu ochrony zdrowia, który w oparciu o idee no-fault zapewni Wam prawdziwe bezpieczeństwo. Życzę Wam systemu, w którym lekarz, nie będzie musiał zajmować się wypełnianiem dokumentacji podczas wizyty, ale pełną uwagę poświęci waszym problemom zdrowotnym” – napisał szef samorządu lekarskiego.

I dalej: „Życzę Wam wysokiej jakości kształcenia przyszłych lekarzy, abyście w pełnym zaufaniu mogli powierzyć im ratowanie swojego zdrowia. To kwestie, które także dla nas lekarzy stanowią priorytet, ponieważ choć patrzymy na ochronę zdrowia z dwóch różnych perspektyw, w naszym wspólnym interesie leży jej ulepszanie”.