24 lipca 2024

Bezpłatne leki dla seniorów (pełna lista)

W piątek (19 sierpnia) po południu poznaliśmy nową listę leków refundowanych, zawierająca także wykaz bezpłatnych preparatów dla seniorów w wieku 75+. Ma obowiązywać od 1 września br. To spełnienie obietnicy zawartej w exposé premier Beaty Szydło.

Tak wygląda jedna ze stron nowej listy refundacyjnej

Bezpłatne leki dla seniorów to najczęściej przepisywane tej grupie wiekowej preparaty wykorzystywane w leczeniu m.in. niewydolności serca, nadciśnienia, cukrzycy, astmy, POChP, choroby Parkinsona, zakrzepic, miażdżycy czy schorzeń neurologicznych. Są tam też środki przeciwbólowe.

Kliknij tutaj, żeby pobrać listę bezpłatnych leków dla osób 75+.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, poz. 79) w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, liczy aż 1538 stron w formacie PDF. Zamieszczono je na stronie internetowej resortu.

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), czyli produktów adresowanych wyłącznie dla seniorów w wieku 75+, rozpoczyna się dopiero od strony 1501.

Kliknij tutaj, żeby pobrać listę bezpłatnych leków dla osób 75+.

Znajduje się w nim 1129 preparatów i 68 substancji czynnych. Według resortu umieszczone tam preparaty pokrywają ponad 81 proc. zapotrzebowania seniorów na leki z odpłatnością 30 proc. Wykaz przygotowano w oparciu o analizy przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przypomnijmy, że wypisywaniem recept na bezpłatne leki zajmą się – przynajmniej na razie, bo zgodnie z zapowiedziami ministra Konstantego Radziwiłła ten krąg ma zostać rozszerzony – lekarze POZ, pielęgniarki POZ i lekarze, którzy zaprzestali wykonywania zawodu i wystawili receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.


Więcej materiałów o bezpłatnych lekach dla seniorów (komentarze, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.