18 lipca 2024

Bielsko-Biała: szpital wkracza w erę cyfrową

Zakończono projekt obejmujący modernizację systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, który jest największą i najbardziej nowoczesną placówką w południowej Polsce. Jego wartość przekracza 7,4 mln złotych brutto. 

Foto: Mariusz Tomczak

Głównym elementem projektu było wdrożenie rozwiązania składającego się z kilkudziesięciu modułów o wyspecjalizowanych funkcjonalnościach wspierających m.in. izbę przyjęć, oddziały, ruch chorych, aptekę, pracownie, przychodnię oraz laboratoria.

Dzięki temu informacje o pacjentach mogą być udostępniane w postaci elektronicznej, zaś ewidencja świadczeń zdrowotnych stanowi źródło danych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. System współpracuje z oprogramowaniem obsługującym część administracyjną szpitala oraz z systemem radiologicznym.

Ponadto system wspiera personel medyczny i administracyjny szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz planowania i kontroli działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym automatycznego mierzenia ich produktywności. Ważną częścią projektu było uruchomienie modułu analitycznego klasy Business Inteligence, który umożliwia efektywne zarządzanie placówką.

Prace związane z rozpoczęciem wdrożenia poprzedzone zostały analizą infrastruktury informatycznej szpitala. Placówka została wyposażona w urządzenia niezbędne do uruchomienia nowego rozwiązania, w tym 12 serwerów i 300 stacji roboczych. Po zakończeniu wdrożenia pracownicy szpitala mogli skorzystać z opcji e-learningu. Ponad 1000 użytkowników nauczyło się online obsługi systemu.

Projekt był współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Priorytet Społeczeństwo Informacyjne, Działanie Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to kluczowa placówka medyczna na Śląsku. Posiada 18 oddziałów szpitalnych i 24 poradnie specjalistyczne. W ośrodku znajduje się również nowoczesny blok operacyjny składający się z 6 sal, spełniających najwyższe standardy wyposażenia, a także stacja dializ obejmująca 18 stanowisk.