18 lipca 2024

Budowa start-upu telemedycznego. Przeszkody i sukcesy na przykładzie StethoMe

StethoMe to polska firma, która opracowała innowacyjne narzędzie do monitorowania stanu układu oddechowego, zmieniając sposób, w jaki pacjenci i lekarze podchodzą do badania osłuchowego.

Foto: mat. prasowe

Produkt składa się z dwóch części: elektronicznego stetoskopu oraz aplikacji mobilnej współpracującej z algorytmami sztucznej inteligencji. Stetoskop nagrywa dźwięki układu oddechowego i dokonuje ich analizy za pomocą certyfikowanych algorytmów sztucznej inteligencji.

StethoMe wykrywa nieprawidłowe dodatkowe dźwięki oddechowe, takie jak świsty, furczenia, rzężenia drobnobańkowe i rzężenia grubobańkowe. Mierzy również częstość oddechu, stosunek czasu wdechu do wydechu oraz tętno. Wyniki pomiarów pacjent może łatwo udostępnić swojemu lekarzowi za pośrednictwem linka.

Istnieje kilka kluczowych czynników, które przyczyniły się do sukcesu StethoMe. Po pierwsze, zadowolenie klientów było zawsze na pierwszym miejscu. StethoMe skupiło się na rozwiązywaniu problemów ludzi i ułatwianiu im życia. Pacjenci podkreślają, że dzięki StethoMe udało im się wyeliminować niepotrzebne wizyty w przychodni co jest wartością zarówno dla pacjenta, jak i systemu.

W pierwszej kolejności skupiono się na stworzeniu od podstaw stetoskopu i aplikacji, tak aby mogły być w bezpieczny sposób wykorzystywane przez laika. Stworzenie algorytmów interpretujących sygnały osłuchowe zajęło kilka lat. Dzięki współpracy pomiędzy StethoMe i ośrodkami medycznymi stworzono olbrzymią bazę dźwięków osłuchowych, które były szczegółowo opisywane przez lekarzy i akustyków. Lekarze wykonali ponad milion oznaczeń, które stały się bazą do nauki dla algorytmów.

Na początku wykonano badania i analizy, aby określić, dla jakiej grupy pacjentów elektroniczny stetoskop mógłby dostarczyć największą wartość. Wybór padł na populację pacjentów pediatrycznych z podejrzeniem astmy lub chorujących na nią. Jest to grupa pacjentów, która wymaga częstych kontroli układu oddechowego, a jednocześnie w tej grupie brakuje obiektywnych narzędzi do monitorowania i diagnostyki choroby.

Dzięki powołaniu rady medycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Emeryka udało się stworzyć roadmapę dalszego rozwoju produktu, a ekspertom – opracować zalecenia dotyczące wykorzystania elektronicznego stetoskopu w diagnozowaniu oraz monitorowaniu pacjentów z astmą. Zalecenia te są zgodne z najnowszymi rekomendacjami Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej.

Współpraca z Ministerstwem Zdrowia i innymi świadczeniodawcami była kluczowa dla rozwoju narzędzia, a udane pilotaże były ważnym elementem w drodze do celu, jakim jest wdrożenie StethoMe jako narzędzia systemowego podlegającego refundacji. Ta ścieżka jest jednak bardzo wyboista. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi przedstawicielami rynku regulacyjnego i medycznego odgrywa zasadniczą rolę w osiągnięciu tych celów.

Innym wyzwaniem są ograniczone (w porównaniu z korporacjami) budżety, które stanowią przeszkodę w skutecznym wprowadzaniu innowacyjnych technologii na rynek. StethoMe musiało przezwyciężyć tę barierę, wdrażając swoje narzędzie stopniowo i angażując się w edukację personelu medycznego.

W środowisku medycznym ważne jest znalezienie ośrodków i osób, które wspierają innowacje i chętnie współpracują przy takich projektach. W StethoMe we współpracy z lekarzami zostało wypracowanych ponad 10 publikacji naukowych. Obecnie lekarze są kluczową grupą, której zaangażowanie w proces wdrażania i akceptacji rozwiązania jest niezwykle istotne. Praca z młodymi lekarzami i udostępnianie bazy nagrań osłuchowych pomogły firmie w zbudowaniu zaufania i podniesieniu świadomości na temat korzyści wynikających z użycia ich produktu.

Podsumowując, StethoMe jest doskonałym przykładem start-upu telemedycznego, który pokazał, jak można z sukcesem budować innowacyjne narzędzia opieki zdrowotnej. Skupienie się na zadowoleniu klientów i rozwiązywaniu ich problemów, współpraca z instytucjami zdrowia, proces certyfikacji oraz prowadzone badania naukowe były kluczowymi elementami sukcesu StethoMe.

Artur Podgorzak, VP of Growth at StethoMe