18 lipca 2024

Choroby nie czekają na koniec pandemii

Zespół ekspertów składający się z autorytetów medycznych w partnerstwie z Fundacją My Pacjenci apeluje do pacjentów, by nie zwlekali z leczeniem chorób przewlekłych, nie ignorowali niepokojących objawów, nie stosowali „samoleczenia” i z niepokojącymi objawami w pierwszej kolejności zgłaszali się do lekarzy POZ.

Foto: pixabay.com

Zwraca się także do decydentów, by w czasie pandemii wspierali i tworzyli warunki do diagnostyki i leczenia innych chorób niż COVID-19 oraz objęli szczególna opieką pacjentów z COVID19 w stanach wymagających interwencji.

3 sierpnia został powołany zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Bolesława Samolińskiego, kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. W jego skład weszli również prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i dr hab. n. med. Jarosław Woroń, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji i rozwiązań w nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości w tle COVID-19. Z punktu widzenia praktyków wielu specjalizacji, zespół będzie starał się rozwijać i promować partnerstwo z organizacjami pacjenckimi, wspólnie opracowywać strategie informacyjne adresowane do wszystkich Polaków, dające jednolity, ekspercki przekaz dotyczący istotnych tematów w epidemii oraz rekomendować niezbędne rozwiązania organizacyjne z perspektywy opieki nad pacjentem nie zakażonym i zakażonym COVID-19,  szczególnie w stanach wymagającymi interwencji.

Członkowie zespołu uznali, że  o ile wdrożone standardy profilaktyki zakaźnej oraz opieki na chorymi na COVID-19 pozwoliły na znaczne spowolnienie epidemii i zasługują na uznanie, to na tym tle obserwuje się załamanie systemu nadzoru nad zdrowiem pozostałych Polaków. Zwrócono uwagę na fakt, że ofiary „niecovidowe” pandemii mogą być liczniejsze niż COVID-19. Do gabinetów lekarskich pacjenci często trafiają zbyt późno, podczas gdy wcześniejsza interwencja byłaby o wiele bardziej skuteczna. Potrzebne jest wprowadzenie pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia, które, uwzględniając epidemię, pozwolą na przywrócenie pełnej, stałej i starannej opieki na chorymi nie zakażonymi SARS-CoV-2 w naszym kraju. Zespół nakreślił główne wyzwania z punktu widzenia usprawnienia opieki nad chorymi niezakaźnymi oraz poprawy profilaktyki zakaźnej. Zwrócono też uwagę na pacjentów z COVID-19 chorujących na inne choroby.

Eksperci są zdania, że zaniechanie leczenia podyktowane strachem przez COVID-19 może spowodować znacznie bardziej dramatyczne w skutkach efekty niż sama pandemia, bo opóźnianie ich terapii może przynieść nieodwracalne i katastrofalne skutki zdrowotne. Zespół zwrócił się do także decydentów: „Apelujemy o szybkie działania przywracające leczenie i diagnostykę wszystkich chorób niezakaźnych, bowiem odraczanie ich leczenia może przynieść nieodwracalne skutki. Apelujemy do chorych, aby nie czekali na koniec pandemii, bowiem od diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych nie ma przerwy. W placówkach ochrony zdrowia jesteście bezpieczni, bo nauczyliśmy się chronić siebie i naszych pacjentów przed zakażeniem”.