15 lipca 2024

Chory jak Łotysz, zdrowy jak Szwajcar

We wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej jest obecnie przeprowadzane Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS). Jego celem jest poznanie obecnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców Europy i jej uwarunkowań. W Polsce badanie zostanie wykonane w 24 tys. mieszkań przez ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego. 

Ryga, cerkiew p.w. Chrystusa Zbawiciela. Foto: Marta Jakubiak

Sondaż potrwa do 15 grudnia br. Ankieter będzie zadawał pytania dotyczące m.in. stanu zdrowia, problemów zdrowotnych, korzystania z usług opieki zdrowotnej oraz stylu życia.

Ankieta ma oczywiście charakter dobrowolny i jest anonimowa, nie zawiera danych osobowych ani adresu, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane tylko do tworzenia zbiorczych opracowań statystycznych. Pozyskane dane umożliwią również dokonanie porównań międzynarodowych.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia jest przeprowadzane co pięć lat. Jego wyniki będą brane pod uwagę przy tworzeniu polityki zdrowotnej na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim.

Z badań przeprowadzonych w przeszłości wynika, że Polacy oceniają stan swojego zdrowia jako dość słaby. Zajmujemy dopiero 25. miejsce pośród 30 krajów europejskich. Najczęściej uskarżamy się na bóle pleców, nadciśnienie tętnicze, bóle szyi, zapalenie kości i stawów oraz chorobę wieńcową. U dzieci natomiast dominują różnego rodzaju alergie. Narastającym problemem jest też nadwaga i otyłość.

Najlepiej o swojej kondycji zdrowotnej myślą Irlandczycy i Szwajcarzy, a najgorzej – mieszkańcy krajów nadbałtyckich. Polki coraz chętniej wykonują badania profilaktyczne chroniące przed nowotworami, np. na badania cytologiczne zgłaszały się równie często jak Francuzki czy Niemki, ale trochę rzadziej niż Słowenki czy Łotyszki. Jak wypadniemy w najnowszym sondażu? O tym przekonamy się już niebawem.

Źródło: GUS

ls