15 lipca 2024

Czy w Płocku powstanie wydział lekarski?

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku planuje otwarcie wydziału lekarskiego. Wniosek o uruchomienie tego kierunku kształcenia trafi wkrótce do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwszy nabór może odbyć się jesienią 2023 r.

Ratusz w Płocku. Foto: pixabay.com

„Pomysł kształcenia w Płocku lekarzy powstał już dosyć dawno” – powiedział rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki.

„Pandemia koronawirusa pokazała, jak duże są braki kadrowe w tym zakresie. To było też zapewne przyczyną wprowadzenia poprawki do ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia właśnie takim uczelniom, jak nasza, złożenie wniosku o uruchomienie kierunku lekarskiego. Chcemy skorzystać z tej możliwości, widząc potrzebę kształcenia nowych kadr lekarskich” – dodał.

Rektor wyjaśnił, że obecnie przygotowywany jest wniosek, dotyczący otwarcia wydziału lekarskiego, który na przełomie lutego i marca ma zostać złożony do Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy czym związana z tym procedura akredytacyjna może potrwać kilka miesięcy. „Będziemy wnioskować, aby pierwszy nabór studentów na kierunek lekarski odbył się na jesieni 2023 r. Przewidujemy, że na samym początku nowy wydział mógłby kształcić ok. 50 studentów na roku” – zapowiedział rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Prof. Słodki zwrócił uwagę, iż uczelnia ta już teraz posiada „bardzo duże zaplecze dydaktyczne, medyczne i około medyczne”, kształcąc studentów na uruchamianych w ciągu ostatnich kilkunastu lat kierunkach – pielęgniarstwo, położnictwo oraz kosmetologia.

„Dysponujemy dwoma nowoczesnymi Centrami Symulacji Medycznych dla przyszłych pielęgniarek i położnych, mamy liczne pracownie, w tym wyposażone w fantomy medyczne. Oczywiście w momencie uzyskania zgody na otwarcie kierunku lekarskiego, będziemy musieli się doposażyć i już teraz przygotowujemy się do tego” – dodał rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Pomogą dwa szpitale

Jak podkreślił, we wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdzie się m.in. projekt budowy Collegium Medicum na potrzeby wydziału lekarskiego, które w całości zapewniłoby bazę dydaktyczną dla tego kierunku kształcenia – obiekt byłby zlokalizowany w centrum Płocka, w sąsiedztwie wydziału nauk o zdrowiu, który jest obecnie rozbudowywany.

Według prof. Słodkiego, w związku z planowanym uruchomieniem wydziału lekarskiego, Mazowiecka Uczelnia Publiczna otrzymała w ostatnim czasie wstępne deklaracje wsparcia, także finansowego, od samorządów Płocka i województwa mazowieckiego, podpisała również porozumienie z tamtejszym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, dotyczące kształcenia klinicznego przyszłych studentów kierunku lekarskiego, a w planach jest zawarcie podobnej umowy z miejskim Szpitalem Świętej Trójcy.

„Jeżeli uzyskalibyśmy zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego, zakładamy, że finansowanie tego projektu odbywałoby się z możliwością skorzystania także ze środków ministerialnych, w tym edukacji i nauki, a także zdrowia. Będziemy składali wnioski o takie wsparcie na doposażenie uczelni i nowego wydziału, w odpowiedni sprzęt. Podobnie było zresztą przy tworzeniu naszych Centrów Symulacji Medycznych, gdy środki unijne na te inwestycje przekazał nam resort zdrowia” – powiedział rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Prof. Słodki podkreślił, że kształcenie studentów na kierunku lekarskim odbywałoby się tam „tak samo, na takich samych warunkach i zasadach, w oparciu o takie same kryteria i regulacje, jak na innych uczelniach medycznych w Polsce”. Przypomniał, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami, kształcenie lekarzy odbywa się na jednolitych studiach magisterskich trwających 6 lat, po ukończeniu których absolwent otrzymuje dyplom lekarza, który odpowiada tytułowi magistra, a zdając egzamin państwowy uzyskuje prawo wykonywania zawodu i możliwość podjęcia pracy zawodowej oraz wyboru specjalizacji.

Collegium Medicum i hospicjum

„Ponieważ realizujemy już kształcenie medyczne, dysponujemy własną kadrą. W momencie uruchomienia kierunku lekarskiego na pewno będzie musiała być ona uzupełniona i w tym zakresie także już się przygotowujemy. Otrzymujemy stosowane oświadczenia profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych, którzy deklarują, że w chwili otwarcia wydziału lekarskiego podejmą oni zatrudnienie w naszej uczelni” – zaznaczył rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej.

Jak dodał, projektem „wpisującym się” w profil już istniejącego tam kierunku pielęgniarstwa, a także w planowane uruchomienie wydziału lekarskiego, jest również rozważane otwarcie hospicjum bądź zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

„Jest to projekt uzupełniający, zarówno w zakresie obecnego kształcenia pielęgniarek, jak również w przyszłości lekarzy, a także ze względu na potrzeby służby zdrowia w Płocku i w okolicznych miejscowościach. Pomyśleliśmy, że po uruchomienia kierunku lekarskiego i wybudowaniu Collegium Medicum w Płocku, moglibyśmy dostosować obiekty, które posiadamy w pobliskiej miejscowości Trzepowo, do działalności hospicjum czy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Projekt ten jest na razie w fazie koncepcji, ale chcemy go kontynuować i ostatecznie zrealizować” – zadeklarował prof. Słodki.

Na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku kształci się obecnie 1800 studentów. Studia I i II stopnia odbywają się tam na trzech wydziałach: wydział nauk humanistycznych i informatyki, wydział nauk społecznych oraz wydział nauk o zdrowiu – aktualnie na wydziale tym studiuje 605 osób, a dostępne kierunki to: pielęgniarstwo – studia I stopnia stacjonarne i II stopnia, położnictwo – studia I stopnia stacjonarne oraz kosmetologia – studia I stopnia stacjonarne.

Źródło: naukawpolsce.pl