15 lipca 2024

Dlaczego skutki refundacji są wciąż tajne?

Nadal nie znamy podsumowania skutków stosowania ustawy o refundacji leków, wyrobów medycznych i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mimo że w myśl art. 84 tej ustawy powinno to nastąpić po upływie dwóch lat od wejścia w życie tych przepisów. Tymczasem od tego momentu dawno minęło 2,5 roku

Foto: freeimages.com

Wczoraj przypomniał o tym prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w piśmie adresowanym do wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego. Już na początku sierpnia prezes NRL zwrócił się do resortu zdrowia z zapytaniem, kiedy poznamy pełne informacje o skutkach ustawy refundacyjnej. Zdaniem Macieja Hamankiewicza opinia publiczna, środowiska lekarskie, aptekarskie i pacjenckie oczekują realizacji ustawowego obowiązku.

Przypomnijmy, że dwa lata od chwili wprowadzenia ustawy refundacyjnej minęły dokładnie 1 stycznia 2014 roku. Poziom wydatków na finansowanie programów lekowych systematycznie rośnie, ale przy ocenie skutków obowiązywania tej ustawy należy m.in. dokonać analizy całkowitych kosztów terapii (zobacz więcej).