19 lipca 2024

Doskonalili sztukę fotografowania (galeria zdjęć)

Już po raz siódmy lekarze – pasjonaci fotografii, przyjechali do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

Foto: Dariusz Hankiewicz

W dniach 17-22 września odbywał się tu Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy, organizowany przez Lubelską Izbę Lekarską przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jak co roku patronat medialny nad wydarzeniem objęli „Gazeta Lekarska”, lubelski „Medicus”, a także „Portal Kazimierski”. W tym roku gościem i mentorem pleneru był członek Związku Polskich Artystów Fotografików Lucjan Demidowski, przedstawiciel fotografii konceptualnej.

Codziennie wieczorami, aż do późnej nocy, po dniu spędzonym z aparatami w plenerze, odbywały się rozmowy o fotografii, omawiano też wykonane prace. Ocenie poddawano także prace uczestników przywiezione „z domu”. Lekarze fotograficy (w liczbie 20), m.in. z Lubelszczyzny, Pomorza, Dolnego Śląska, Podlasia i Mazowsza, doskonalili swój warsztat, wymieniali doświadczenia i dzielili się uwagami na temat zdobytych umiejętności. Efekty ich pracy będziecie mogli obejrzeć na wystawie w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej  „U Lekarzy”, zlokalizowanej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie w siedzibie Klubu Lekarza Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wernisaż wystawy odbędzie się 9 listopada (sobota) o godzinie 12.00. Zapraszamy.

Dariusz Hankiewicz