12 lipca 2024

Dr Paweł Barucha: co nowego w stomatologii

Wielomiesięczna aktywność samorządu lekarskiego sprawiła, że parlamentarzyści odrzucili szkodliwą ustawę o jakości – pisze wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie dla „Gazety Lekarskiej”.

Foto: NIL

Wiele jej przepisów dotyczyło bezpośrednio lekarzy dentystów, począwszy od uzyskania akredytacji, a skończywszy na karach wynikających z niedopełnienia obowiązku zgłaszania zdarzeń niepożądanych. To kolejny element, który powodowałby, że praca lekarza dentysty przestaje być pracą z pacjentem, a staje się pracą z urzędem.

Co prawda, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że chce powrotu prac nad tym aktem prawnym i że powinien on pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu pod koniec maja. Wierzymy jednak, że Pan Minister zdecyduje się na współpracę z Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, by wypracować nowe, jak najlepsze regulacje dotyczące jakości.

Dbając o interes lekarzy dentystów, uzyskaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Infrastruktury oraz z Ministerstwa Ochrony Środowiska, że jeżeli w ciągu miesiąca lekarz dentysta uzyskał mniej niż 330 kg odpadów niebezpiecznych, nie musi zatrudniać doradcy ADR („L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, czyli z francuskiego „umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych”).

Cieszymy się również z podpisania Zarządzenia Prezesa NFZ nr 60/2023/DSOZ, które wprowadza pakiety stomatologiczne i delikatnie podnosi wyceny świadczeń w stomatologii zachowawczej. Traktujemy to jako pierwszy etap podwyższania nakładów na stomatologię.

Zakończyły się również prace Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad wyceną świadczeń protetycznych. Mamy potwierdzenie wejścia nowych wycen w protetyce od 1 lipca.

Paweł Barucha, wiceprezes NRL