14 lipca 2024

Szkolenie dla lekarzy pediatrów

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”, organizowanym w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”.

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” ma charakter ogólnopolski, jest realizowany przez Partnerstwo dziewięciu uczelni medycznych i współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci najmłodszych (0-5 lat) poprzez działania edukacyjne skierowane do samych dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pediatrów.

Honorowy patronat nad realizacją projektu sprawują: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Pierre Fauchard Academy.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat prawidłowych zasad higieny i profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku 0-2 lata. Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnych specjalistów w zakresie stomatologii dziecięcej, którzy w sposób przystępny przekażą wiedzę na temat zasad prawidłowej profilaktyki stomatologicznej dzieci najmłodszych. Każdy otrzyma również stosowny certyfikat. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszystkim uczestnikom będą zapewnione materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku 0-2 (ulotki edukacyjne, plakaty zachęcające do prawidłowych zasad higieny jamy ustnej) oraz poczęstunek w trakcie przerwy.

Szkolenie odbędzie się 6 listopada br. w godzinach 15.00-19.00 w Ośrodku Szkoleniowym AS-BUD, al. Jerozolimskie 44 w Warszawie. Formularz zgłoszeniowy (pobierz) należy wypełnić, podpisać i przesłać nie później niż do 31 października na adres: Biuro Projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań (e-mail: biuroprojektusppw@ump.edu.pl). Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia:

  • 15.00-15.45 Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie założeń, celów i korzyści z realizacji projektu (Kamil Górecki – menedżer projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”)
  • 15.45-17.00 Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie (prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska)
  • 17.00-17.15 Przerwa kawowa
  • 17.15-18.30 Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia (dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk)
  • 18.30-19.00 Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie i zamknięcie szkolenia, dystrybucja materiałów edukacyjnych