18 lipca 2024

Europejskie Organizacje Lekarskie przeciwko stygmatyzacji

Europejskie Organizacje Lekarskie potępiły stygmatyzajcę lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią COVID-19.

Foto: pixabay.com

W ich ocenie stanowi to zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich medyków.

W komunikacie zwrócono uwagę, że w niektórych przypadkach na pracowników ochrony zdrowia wywiera się na presję, by wyprowadzili się z własnych domów oraz bywają obiektem fizycznych ataków i agresji werbalnej.

Ofiary zazwyczaj nie ujawniają swoich przykrych doświadczeń władzom, gdyż koncentrują się na bieżącej walce z koronawirusem, przez co nie są podejmowane żadne kroki prawne wobec tych, którzy dopuszczają się łamania prawa. Ci ostatni pozostają więc zupełnie bezkarni.

„W dniu 12 marca br. Europejskie Organizacje Lekarskie pierwszy raz w historii obchodziły Europejski Dzień Świadomości na temat Przemocy wobec Lekarzy i Innych Pracowników Służby Zdrowia (the European Awareness Day on Violence against Doctors and other Health Professionals) oraz zobowiązały się do przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku” – czytamy w komunikacje.

Europejskie Organizacje Lekarskie wezwały rządy europejskich krajów oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia do zapewnienia medykom bezpiecznego środowiska pracy, opracowania polityki „zero tolerancji” dla przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia oraz skutecznego przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.

Więcej na stronie http://www.ceom-ecmo.eu.