19 lipca 2024

Grupa zadaniowa ds. odzyskiwania gabinetów dentystycznych

Prezydent American Dental Association (ADA) powołał grupę zadaniową ds. odzyskiwania gabinetów dentystycznych po pandemii COVID-19.

Foto: pixabay.com

W jej skład weszli praktykujący lekarze dentyści oraz eksperci nauki, praktyki, prawa, regulacji i innych kluczowych dla stomatologii obszarów.

„Kryzys COVID-19 spowodował trudną sytuację w społeczności dentystycznej, jednak siła naszego zawodu nigdy nie była bardziej widoczna. Nie jesteśmy podzieleni” – napisał dr Chad P. Gehani, prezydent ADA, w liście do rad i komitetów ADA oraz dyrektorów wykonawczych towarzystw dentystycznych.

„Podczas gdy skupiamy się na prowadzeniu stomatologii w tym trudnym czasie, American Dental Association ma również na uwadze to, co będzie w przyszłości” – zaznaczył. Doradcza grupa zadaniowa ma nadzorować opracowywanie narzędzi dla lekarzy dentystów, dzięki którym będą wychodzić z kryzysu związanego z ograniczeniem praktyk i zamykaniem gabinetów spowodowanych pandemią COVID-19.

ADA 1 kwietnia wydała tymczasowe zalecenie, aby stomatolodzy ograniczyli się do świadczenia wyłącznie pilnej i doraźnej opieki dentystycznej, lecz nie zamykali gabinetów.