18 lipca 2024

Kluczowe czynniki ryzyka chorób jamy ustnej. Rezolucja WHO

Światowa Organizacja Zdrowia wzywa państwa członkowskie do zajęcia się kluczowymi czynnikami ryzyka chorób jamy ustnej, które są wspólne z innymi chorobami niezakaźnymi

Foto: pixabay.com

„Większości schorzeń jamy ustnej można w dużej mierze zapobiegać i można je leczyć we wczesnych stadiach, ale leczenie jest często niedostępne, ponieważ zwykle nie jest częścią pakietów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Stosowanie fluoru, który może znacznie zmniejszyć ryzyko próchnicy zębów, jest w wielu częściach świata niedostępne” – napisano w komunikacie o rezolucji w sprawie zdrowia jamy ustnej podjętej przez Światową Organizację Zdrowia.

W dokumencie WHO apeluje o zwiększenie kompetencji specjalistów zajmujących się zdrowiem jamy ustnej. Zaleca również przejście od tradycyjnego podejścia naprawczego do zapobiegawczego. Światowe Zgromadzenie Zdrowia, będące organem decyzyjnym WHO, poprosiło m.in. o opracowanie do 2022 r. projektu globalnej strategii zwalczania chorób jamy ustnej do rozważenia przez organy zarządzające WHO. Do 2023 r. planowane jest przedłożenie globalnej strategii na plan działania na rzecz zdrowia jamy ustnej.