18 lipca 2024

Komunikat w sprawie Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz w Państwa ocenie zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis.

Foto: pixabay.com

W dniu 2 czerwca 2023 r. na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 22/23/P-IX dokonana została nowelizacja regulaminu nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Zgodnie z nowym brzmieniem §4 ust. 2 regulaminu, wniosek o nadanie odznaczenia może złożyć co najmniej 5 osób spośród: członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Krajowej Komisji Wyborczej.

Wzór wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis: https://nil.org.pl/dzialalnosc/odznaczenia/meritus-pro-medicis/dokumenty.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać w terminie do 31 października 2023 r.:

  • na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa – z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub
  • na adres e-mail: sekretariat@nil.org.pl.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski, Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis