18 lipca 2024

Kondolencje dla dr. Konstantego Radziwiłła

Panu Konstantemu Radziwiłłowi, Wojewodzie Mazowieckiemu, byłemu prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po śmierci Matki składają prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski wraz z Naczelną Radą Lekarską.

Foto: pixabay.com