18 lipca 2024

Kto zdał LEK niech czeka na listonosza

Koronawirus komplikuje życie coraz bardziej. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało, że ze względu na sytuację epidemiologiczną aktualnie nie jest możliwy odbiór osobisty świadectwa LEK.

Foto: poczta-polska.pl

Lekarzom, którzy uzyskali pozytywny wynik na Lekarskim Egzaminie Końcowym, ich świadectwa wysłano przesyłką poleconą w dniu 11 marca na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym do egzaminu.

„Zignorowanie awizo i nieodebranie przesyłki spowoduje jej zwrotne przesłanie do CEM. W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o powtórne przesłanie świadectwa” – informuje Centrum Egzaminów Medycznych na swojej stronie internetowej.

Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. przystąpiło w całym kraju 3689 osób (dwie zostały zdyskwalifikowane), uzyskując średnio 131,5 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 175, a minimalny 28 punktów. 540 zdających uzyskało wynik poniżej 56 procent. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 197, a trzy zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.