18 lipca 2024

Któremu pacjentowi zaproponować test na HIV?

Trwa kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”. Skierowana jest przede wszystkim do lekarzy POZ, ginekologów oraz pielęgniarek i położnych. Jej celem jest upowszechnienie wśród środowisk medycznych wiedzy na temat wczesnej diagnostyki zakażenia HIV i, co za tym idzie, konieczności rozważenia zlecenia pacjentowi testu w tym kierunku. 

Jak informuje Krajowe Centrum ds. AIDS, obecnie często obserwuje się późną wykrywalność HIV nawet w fazie AIDS. Nawet co druga osoba może nie wiedzieć, że jest zakażona (z danych NIZP-PZH wynika, że w Polsce wykryto dotychczas około 17 tys. przypadków zakażeń).

Kampania jest realizowana poprzez kierowanie do środowiska lekarskiego broszur, plakatów i ulotek informacyjnych, na których zawarto m.in. rekomendacje, kiedy zlecić pacjentowi test na HIV. Materiały są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS. Przez tę stronę można zamówić nieodpłatne materiały w formie drukowanej.

Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi także na platformie edukacyjnej hiv-aids.edu.pl bezpłatne szkolenia w systemie e-learningu dotyczące aspektów medycznych HIV i AIDS. Aktualne rekomendacje PTN AIDS znaleźć można na stronie internetowej: ptnaids.pl.

Kampanię patronatem honorowym objęli: minister zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Osobami do kontaktu w sprawie kampanii są:

  • Iwona Gąsior, i.gasior@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 82,
  • Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81.

Zobacz oficjalny plakat z rekomendacjami

ls