18 lipca 2024

Łódź: Samorządy dla wolności – wolność dla samorządów

Łódź była pierwszym miastem, w którym powstało Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Co roku organizuje ono konferencje, podczas których poruszane są najważniejsze aktualnie problemy dla osób wykonujących zawody przywołane w nazwie.

Tegoroczna konferencja była siódma z kolei i była poświęcona problemowi wolności.

O randze konferencji świadczy fakt, że jej patronem honorowym, a jednocześnie osobą otwierającą konferencję był wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Patronami byli również prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Agnieszka Liszewska.

Konferencję prowadził dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Szymański, przewodniczący Porozumienia. Ważne było wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Jacka Treli, który mówiąc o wolności nawiązał do wydarzeń, mających miejsce w Warszawie podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości.

Bardzo ciekawy wykład inauguracyjny wygłosił prof. Maciej Chmieliński z UŁ. Mówiąc o równych aspektach wolności i ich interpretacji przez różnych myślicieli, przybliżył zebranym pojęcia wolności negatywnej i wolności pozytywnej. Wolność negatywna to „wolność od”. W przypadku samorządów zawodowych to na przykład wolność od ingerencji państwa. Wolność pozytywna to „wolność do”. Dla samorządów to także prawo do dbania o interesy grupy zawodowej.

Konferencja składała się z trzech paneli poświęconym zawodom medycznym, architektom i inżynierom budownictwa oraz zawodom prawniczym. Panel medyczny prowadził prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi dr Grzegorz Mazur. Jego uczestnikami byli: poseł Joanna Kopcińska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Rutkowska, sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alicja Niewiadomska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Agnieszka Kałużna, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Marek Kiljański i wiceprezes OIL w Łodzi Grzegorz Krzyżanowski.

Panel odbywał się pod hasłem: „Jestem lekarzem, abym mógł dobrze wykonywać swoją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności”. Uczestnicy panelu mówili o zagrożeniach dla wolnego wykonywania zawodów reprezentowanych przez nich grup. Wiele mówiono o zmianach, które obecnie następują w ochronie zdrowia, często oceniając je bardzo krytycznie.

Korzystano z rzadkiej okazji zwracania się do osoby mającej wpływ na stanowione prawo. Poseł Joanna Kopcińska, członek sejmowej Komisji Zdrowia, broniła zmian, które przeprowadza minister Konstanty Radziwiłł, wyrażając nadzieję na ich pozytywny wpływ na sytuację pacjentów, ale także pracowników medycznych. Łatwo można się domyśleć, że nie było co do tego zgody wśród panelistów.

Konferencja była ważną okazją do wyrażenia opinii samorządów zawodowych. Została ona zapisana w stanowisku podjętym przez aklamację na zakończenie spotkania. Poniżej jego treść:

„Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14 listopada 2017 r. na konferencji ‘Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów’, wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr.

Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu.”.