18 lipca 2024

Maciej Hamankiewicz został wiceprezydentem CPME

W sobotę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz został wybrany na stanowisko I wiceprezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME).

Od lewej: dr Anastasios Vasiadis (Grecja) wybrany na stanowisko II wiceprezydenta CPME, prezydent CPME dr Jacques De Haller (Szwajcaria), I wiceprezydent CPME dr Maciej Hamankiewicz

Stały Komitet Lekarzy Europejskich to europejska organizacja lekarska o charakterze stowarzyszenia non-profit, zrzeszająca krajowe, najbardziej reprezentatywne dla zawodu organizacje lekarskie z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Ponadto w charakterze członków stowarzyszonych i obserwatorów w skład CPME wchodzą organizacje lekarskie z Albanii, Andory, Chorwacji, Izraela, Serbii i Turcji.

Celem CPME jest promowanie najwyższych standardów kształcenia medycznego i praktyki lekarskiej w celu osiągnięcia najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów. Organizacja jest również zaangażowana w promowanie zdrowia publicznego, relacji między pacjentami i lekarzami oraz swobodnego przepływu lekarzy w UE. CPME ściśle współpracuje ze specjalistycznymi europejskimi organizacjami medycznymi.

Naczelna Izba Lekarska początkowo posiadała w CPME status obserwatora, od 2000 roku była członkiem stowarzyszonym, a od 1 stycznia 2004 roku (tj. po przystąpieniu Polski do UE) posiada pełne członkostwo w CPME, co nie tylko zwiększyło znaczenie samorządu lekarskiego w ramach tej organizacji, ale również ułatwiło wpływ na podejmowane działania. Siedziba CPME znajduje się w Brukseli. Dotychczas dwukrotnie w Polsce odbyło się posiedzenie ogólne tej organizacji (w marcu 2007 roku i w listopadzie 2011 roku). W latach 2009-2012 prezydentem CPME był Konstanty Radziwiłł, wcześniej (w latach 2008-2009) również był jej wiceprezydentem.