12 lipca 2024

Nawet 10 lat bez chorób przewlekłych

Dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia zyskujemy średnio 8-10 lat bez chorób przewlekłych.

Foto: pixabay.com

W badaniu opublikowanym w „BMJ” sprawdzono, jaki jest wpływ zdrowego stylu życia na przewidywaną jego długość.

W tym celu przeanalizowano dane ponad 110 tys. pracowników ochrony zdrowia z dwóch amerykańskich rejestrów prowadzonych w latach 1980-2014 i 1986-2014.

Analizie poddano pięć czynników:

  • niepalenie papierosów,
  • wskaźnik masy ciała (BMI mieszczący się w przedziale 18,5-24,9),
  • aktywność fizyczną (większą niż 30 min. dziennie),
  • umiarkowane spożywanie alkoholu (5-15 g dziennie dla kobiet i 5-30 g dziennie dla mężczyzn),
  • zdrową dietę.

Wykazano, że kobiety przestrzegające czterech lub pięciu reguł zdrowego stylu życia, mają w wieku 50 lat średnio o 10 lat dłuższy przewidywany czas życia bez m.in. cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów, w porównaniu do pań nieprzestrzegających żadnej z tych reguł. Dla mężczyzn różnica ta wynosiła 8 lat.

Badanie to jest kolejnym potwierdzeniem, że przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia daje szansę na dłuższe i wolne od chorób przewlekłych życie.

Źródło: https://www.bmj.com