18 lipca 2024

NIL tworzy fundusz wsparcia dla lekarzy w związku z epidemią

W odpowiedzi na potrzeby wynikające z sytuacji epidemicznej w Polsce, 19 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę o stworzeniu funduszu, mającego na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin.

Foto: pixabay.com

Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej lekarzy i lekarzy dentystów oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Jak informuje NIL, Fundusz ma charakter celowy i będzie zasilany z następujących źródeł:

  • 2 mln zł przeznaczy Naczelna Izba Lekarska,
  • 1,3 mln zł pochodzić będzie z odpisu składki za marzec przekazywanej do NIL przez okręgowe izby lekarskie,
  • wpłat darczyńców.