19 lipca 2024

NNW dla personelu medycznego w czasie epidemii. Apel do premiera

Samorządy zawodów medycznych zaapelowały do premiera o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.

31 marca, konferencja nt. nowych kroków w walce z koronawirusem. Foto: Krystian Maj/KPRM

W apelu podjętym 1 kwietnia czytamy, że ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, jakie przyjmują na siebie w pierwszej kolejności lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, farmaceuci, ratownicy medyczni, a także inny personel medyczny zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wymaga natychmiastowych działań osłonowych, które powinny zapewnić niezbędne wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub śmierci.

„Podpisane w ostatnich dniach porozumienie Ministra Zdrowia z Prezesem PZU S.A. niestety obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych – dedykowanych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą” – podkreślono w apelu skierowanym do prezesa Rady Ministrów.

Dodano, że z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.

Apel do szefa rządu został podpisany przez prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję i prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka.