14 lipca 2024

Nowoczesny e-system w szpitalu w Żywcu

Znamy wyniki przetarg ogłoszonego przez ZZOZ w Żywcu (woj. śląskie) na „Zakup licencji i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Szpitalem”. Prywatna firma wdroży w placówce swój system informatyczny oraz będzie odpowiedzialna za dostarczenie i instalację infrastruktury serwerowo-sieciowej. Wartość projektu przekracza 2,3 mln zł brutto.

Realizacja kontraktu umożliwi pacjentom i pracownikom placówki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. Dodatkowo firma zapewni jednostce odpowiedni sprzęt (m.in. serwery i macierze). Wszystko to pozwoli na informatyzację placówki i podniesie standard obsługi pacjentów. Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec maja 2015 roku.

Czy elektronizacja uzdrowi służbę zdrowia? Co jest pierwszym krokiem do jej cyfryzacji (zobacz więcej)?

Wykonawca wdroży w szpitalu aplikacje, które usprawnią ruch chorych oraz pracę m.in. przychodni, apteki szpitalnej, oddziału zakaźnego oraz bloku operacyjnego. System informatyczny umożliwi pełną integrację modułów wykorzystywanych w części medycznej placówki z modułami części administracyjnej. W szpitalu zostanie również uruchomione narzędzie klasy Business Intelligence wspierające jego zarządzanie.

Czego Polak szuka w internecie? Jakie wydarzenia medialne mają wpływ na zachowanie użytkowników (zobacz więcej)?

Już na etapie projektowania systemu informatycznego zastosowano w nim szereg udogodnień związanych z identyfikacją pacjenta (tj. rejestrację skierowań na podstawie dwuwymiarowych kodów kreskowych czy odczyt danych rejestrowanej osoby z dokumentów tożsamości). Umożliwia on również drukowanie i odczyt skierowań w postaci zakodowanej, co skraca czas rejestracji i przyjęcia pacjenta oraz eliminuje błędy wynikające z niepoprawnego odczytu pisma odręcznego.