24 lipca 2024

NRL o sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej

Samorząd lekarski zwraca uwagę na trudną sytuację w opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. W piątek Naczelna Rada Lekarska podjęła w tej sprawie stanowisko, którego treść publikujemy poniżej.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska, w ślad za licznymi stanowiskami i apelami Prezydium NRL czuje się w obowiązku podkreślić niezwykle trudną sytuację, z jaką mamy do czynienia w opiece stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych.

Obecny wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej pogłębił tylko dramatyczny poziom braku rentowności kontraktów stomatologicznych. W obliczu obecnych wyzwań, jakimi są pogorszająca się sytuacja finansowa wielu rodzin, jak też objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uchodźców znaczenie sprawnej opieki stomatologicznej wzrasta niepomiernie.

Zaznaczyć należy, że efektem wielomiesięcznych prac są gotowe do wdrożenia Opracowania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczące: 1) świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych oraz 2) wyceny wymiany wypełnienia amalgamatowego i świadczeń opracowania i wypełniania ubytków, które również mogą być wdrożone po niezbędnych modyfikacjach.

Niezwłocznej interwencji wymaga również nierentowna i niewydolna przez to opieka ortodontyczna, jak też utrudniony dostęp do stomatologicznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Narodowy Fundusz Zdrowia rezygnuje z postępowań konkursowych i propozycjami kolejnych aneksów stara się zapewnić formalne pokrycie potrzeb opieki stomatologicznej. Należy wyraźnie podkreślić, że takie zabezpieczenie jest wyjątkowo iluzoryczne. Jeśli świadczeniodawcy nie odmawiają podpisywania tych aneksów, to jedynie z uwagi na perspektywę zmian w wycenach i skorzystają z przysługującego im prawa wypowiedzenia umowy, jeśli perspektywa ich wdrożenia będzie się oddalać. Toteż z liczby tak przedłużonych umów nie należy wyciągać żadnych wniosków, co do stopnia zabezpieczenia wzrastających potrzeb zdrowotnych w opiece stomatologicznej.