17 lipca 2024

Obowiązkowe szczepienia finansowane z budżetu?

W czwartek, pierwszego dnia obrad 29. posiedzenia Sejmu, posłowie pracowali m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Foto: Kancelaria Sejmu

Sejm kontynuował w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 890). Zgodnie z nim obowiązkowe szczepienia ochronne będą finansowane z budżetu państwa.

Oznacza to rezygnację z zapisu ustawowego, zgodnie z którym od 2017 r. to NFZ miał finansować zakup obowiązkowych szczepionek dla ubezpieczonych. Zdaniem wnioskodawców uzasadnieniem powrotu do dotychczasowych zasad finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych jest przywrócenie zasady odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną, w tym w szczególności za prowadzenie działań profilaktycznych.

Koszt projektowanej regulacji w 2017 r. wyniesie ok. 142 mln zł. W latach 2017-2026 na ten cel trzeba będzie wyasygnować ok. 1573 mln zł. Komisja Zdrowia zaproponowała poprawki do projektu. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Tadeusz Dziuba. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

Ponadto w drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968). Dotyczy on wprowadzenia programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Chodzi m.in. o zapewnienie kompleksowego wsparcia obejmującego dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym do diagnostyki prenatalnej.

Źródło: Sejm RP


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.