14 lipca 2024

Odznaczenia państwowe dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej

14 czerwca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostały wręczone odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa śląskiego.

Od lewej: dr Mieczysław Dziedzic i prof. Krystyn Sosada. Foto: arch. OIL

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali aktywni działacze samorządu lekarskiego: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, członek Prezydium ORL w Katowicach i przewodniczący Komisji Bioetycznej działającej przy ŚIL, a także dr n. med. Mieczysław Dziedzic, członek ORL w Katowicach i przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.